You are here:

::กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ::

ผู้บริหาร และบุคลากร กองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานจากโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ

        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ผู้บริหาร และบุคลากร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ  ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้บริหาร และบุคลากร กองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ผู้บริหาร และบุคลากร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้บริหาร และบุคลากร กองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมประชุมการจัดการความรู้ระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

        เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ผู้บริหาร และบุคลากร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมประชุมการจัดการความรู้ระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้บริหาร และบุคลากร กองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มมส วงรอบปีการศึกษา 2556

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ผู้บริหาร และบุคลากร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 –31 พฤษภาคม 2557) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บุคลากร กองประชาสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 บุคลากร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557 “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ขึ้น ณ บริเวณพื้นที่หอพักนิสิตและด้านหลังคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
หน้า 1 จาก 6

นางณัฐยา  จอมพุทรา
ผู้อำนวยการ

เว็บไซต์  งานประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์  http://www.iroffice.msu.ac.th/

เว็บไซต์  http://202.28.32.49/msutv/index.php

เว็บไซต์  http://www.msuradiolive.com


ท่านมีความรู้สึกอย่างไร กับการให้บริการของ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ?
 
ท่านใช้บริการกับกลุ่มงานใดของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มากที่สุด ?
 

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 41252

กำลังเยี่ยมชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์